برنامه درسی مدرسه بین‌المللی سان‌وی

 • by

یک سال تحصیلی مدرسه بین‌المللی سان‌وی دو ترم می‌باشد.
ورودی جدید برای سال ۷ و۸ یکبار
ورودی جدید برای سال ۱۱,۱۰,۹ دوبار در سال

سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱
شروع ترم اول :

 • شروع ترم اول: ۲۵ تیر ۱۳۹۹
 • پایان ترم اول: ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شروع ترم دوم :

 • شروع ترم: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹
 • اتمام ترم دوم : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 

شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان‌وی
سال ۷ و ۸ در سال ۲۰۲۰

 • هزینه درخواست پذیرش مدرسه سان‌وی : ۱۰۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول)
 • هزینه ثبت نام: ۴۰۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول)
 • ودیعه : ۱۰,۰۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول و قابل برگشت بعد از اتمام تحصیل)
 • آزمون آمادگی انتاریو ۴۰۰ رینگت مالزی
 • شهریه تحصیلی ۱۹,۹۵۰ رینگت مالزی (ترم اول و ترم دوم)
 • هزینه دانشجویان بین المللی ۷۵۰ رینگت مالزی (ترم اول و ترم دوم)


شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان‌وی
سال ۹ , ۱۰ و ۱۱ در سال ۲۰۲۰

 • هزینه درخواست پذیرش : ۱۰۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول)
 • هزینه ثبت نام: ۶۵۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول)
 • ودیعه : ۱۰,۰۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول و قابل برگشت بعد از اتمام تحصیل)
 • آزمون آمادگی انتاریو ۴۰۰ رینگت مالزی (فقط ترم اول)
 • شهریه تحصیلی ۲۳,۴۵۰ رینگت مالزی (ترم اول و ترم دوم)
 • هزینه دانشجویان بین المللی ۷۵۰ رینگت مالزی (ترم اول و ترم دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *